Partners

UMCG

Het UMCG heeft een duidelijke visie op gezondheid en actief ouder worden (healthy ageing). Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en goede voeding heeft een significante impact op het voorkomen van chronische ziekten. Preventie is daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame betaalbaarheid van ons zorgstelsel. Hierbij maken mensen gebruik van producten en diensten die hen ondersteunen om de juiste keuzes te maken of handelingen te doen. De markt voor deze producten wil het UMCG stimuleren en naar een hoger niveau brengen. Het maatschappelijk kapitaal dat in de faciliteiten van het UMCG is geïnvesteerd, zal daartoe in M2I beschikbaar worden gesteld. Het project en de activiteiten zijn voor het UMCG additioneel.

LODE Holding

LodeHolding is de moedermaatschappij van de bedrijven Lode, ProCare, aXtion en Umaco. Lode Holding voldoet als groep aan de MKB-definitie. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van systemen en apparaten, die beweging betrouwbaar meten en monitoren en informatie genereren. Klanten zijn veelal zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken. Lode Holding wil een bijdrage leveren aan een gelukkig leven en gelooft dat bewegen daarbij cruciaal is. 

LIFE Cooperative

De LIFE Cooperative ontwikkelt en faciliteert (business)kansen voor haar MKB-leden in de domeinen Life Sciences en Medische Technologie. Tot deze groep behoren ook de verschillende bedrijven die belang kunnen hebben bij de proeftuin Move2Innovate. De validatie van innovaties en het verkrijgen van toegang tot wetenschappers, doktoren en patiënten en/of vrijwilligers is voor hen een doorlopende uitdaging. Gezamenlijke investering in gedeelde faciliteiten op dit gebied met betrokkenheid van de coöperatie zou vorm kunnen krijgen. De coöperatie is ervan overtuigd met deze proeftuin nieuwe toegevoegde waarde te creëren voor zowel de individuele leden, als voor samenwerking- en innovatieprojecten tussen leden en met instellingen. 

    


Health Hub Roden


Health Hub Roden is een project waarin kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerking aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (healthy ageing).

Hanzehogeschool Groningen is projectpenvoerder en eindverantwoordelijke voor het project. Health Hub Roden is opgericht met als doel nieuwe bedrijvigheid te creëren op basis van bestaande kennis die gedeeld en nieuwe kennis die ontwikkeld wordt. Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat bedrijvigheid uit het Noorden wegtrekt of inkrimpt. Deelname aan het project Move2Innovate geeft invulling aan de doelstelling en biedt Health


Bewegingscentrum Leeuwarden

Bewegingscentrum Leeuwarden richt zich op het in beweging brengen van mensen (in de letterlijke zin) onder het motto “Een leven lang bewegen op een manier die bij jou past”. Het Bewegingscentrum heeft verschillende soorten beweegprogramma’s waarmee mensen gevarieerd en doelgericht bewegen om fit te worden én te blijven. 

Het Bewegingscentrum beschikt naast standaard fitnessapparatuur over apparatuur waarmee de fitheid van mensen gemeten kan worden aan de hand van gevalideerde protocollen. Hiermee wordt door het Bewegingscentrum veel data gegenereerd waar tot op heden met name alleen door de klant en begeleider gebruik van wordt gemaakt. Het Bewegingscentrum wil haar apparatuur graag gebruiken om MKB’ers te ondersteunen hun innovatieve producten naar de markt te brengen die helpen de gezondheid van haar klanten te verbeteren.